Lageroptimering er for e handelsbutikker

Med skræddersyet lageroptimering kan du effektivt følge med i dit lager og sætter ind på de områder hvor det giver mening. Lagerstyring tilpasset den enkelte b2c shop tager højde for sæsoner og udsving i efterspørgsel og udbud, hvilket spiller en stor faktor, når man som webshop skal holde gang i sit lager, uden for store konsekvenser. Effektiv lagerstyring hjælper de ansatte med at styre lageret i dagligdagen, hvilket kan hjælpe med at sende de rigtige varer ud på de rigtige tidspunkter. Lagerstyring hænger unægteligt sammen med lageroptimering, for det handler om at varerne er placeret på de mest hensigtsmæssige pladser for at selve lagerstyringen kan fungere. Logistikken skal helst hænge sammen for at man kan få det maksimale ud af lageret. Et smart lager hjælper medarbejderne til at mindske fejl og mangler i en ordre, og kan støtte og motivere de ansatte i løbet af arbejdsdagen. 

Et lagerstyringssystem skal optimere arbejdet 

Et lagerstyringssystem skla være den effektive partner der støtter organisationen undervejs i vækst rejsen og skal give de bedste betingelser for en effektiv lagerstruktur, der giver mening i det givne setup. 

Hos Apport systems tilbydes der lageroptimering for virksomheder, som søger udvikling og effektivisering af deres lagerbeholdning. Apport har et lagerstyringssystem kaldet Apport WMS.. Ved korrekt etablering og benyttelse af systemet bliver medarbejdere i stand til at varetage og forbedre intern lagerstyring. På den måde minimeres spild og unødvendig opbevaring på lagerpladser. 

Et lager skal i dag kunne omstille sig hurtigt efter udefrakommende faktorer. Corona har presset mange virksomheder i knæ, hvormed det er en god ide at se på deres overordnede lagerstyring for i fremtiden, at kunne udbedre fejl og mangler i lageret. Apport Systems har udviklet et WMS system der skal optimere lageret og øge effektiviteten. Arbejdsgangene og effektiviseringen af lageret ser en stigning mellem 25-40 procent. Der etableres et brugervenligt system, som gør det nemt for medarbejdere at operere i den generelle lagerstyring. Du udvikler en bedre arbejdsplads, så din virksomhed opnår en konkurrencefordel i branchen. 

Mennesker sættes før lagersystemer 

Det positive ved systemet er at menneskene bliver sat før systemerne. Det handler om at etablere et brugervenligt system, som gør det muligt at arbejde i. Og processer skal tænkes ind før teknikker. Der kan ikke bare hældes et hvilken som helst system ned over en virksomheds lager, og hvorefter man forventer at det fungerer. Menneskene skal kunne anvende teknikken på den mest hensigtsmæssige måde. Hvis ikke det er muligt, fejler systemet og virksomheden får ikke succes med investeringen.