Fordele og ulemper ved at have et firmanummer

Er du og den virksomhed, du arbejder i, i tvivl, hvorvidt det vil vise sig at være det værd at investere i et firmanummer? I sådan en situation, hvor man står i et dilemma mellem at købe et firmanummer eller at fortsætte med private numre, kan det være en fordel at danne overblik over fordele og ulemper.

Firmanummerets fordele og ulemper

Fordelene ved et firmanummer er flertallige. Det vil samle al telefonisk kommunikation, I har med kunderne, et sted, i stedet for at det er spredt ud på hundrede forskellige numre. Derudover vil det være nemmere at markedsføre i eksempelvis tv-reklamer. Hvis der ikke er ét bestemt nummer, hvorpå kunderne kan komme i kontakt med jer, vil det ikke være lige så lettilgængeligt eller overskueligt at ringe til jer. Det kan lede til, at de slet ikke får det gjort, og dermed mister I potentielt en kunde. En tredje fordel ved at have et firmanummer i virksomheden er, at der vil kunne omstilles til den person, der vil kunne hjælpe kunden bedst muligt, til hver en tid. Ulempen ved et firmanummer er, at det koster penge, hvilket brug af private numre ikke gør.

Privatnumrenes fordele og ulemper

En fordel ved at have private numre som telefonisk kommunikation i virksomheden er, at der sandsynligvis ikke vil være behov for omstilling. Kunden vil i de fleste tilfælde have fundet frem til den rigtige medarbejder fra starten, men det vil desværre gøre det mere krævende for kunden. Det er ellers i de fleste virksomheders største interesse at gøre det så let som muligt for kunden. Der er dog flere ulemper ved at bruge private numre til firmarelaterede anliggender. Medarbejderne vil bl.a. ikke kunne sige sig fri fra arbejdet ved at slukke deres arbejdstelefon eller opkald firmanummeret, da arbejdstelefonen og firmanummeret også er den private telefon og det private telefonnummer.