Få styr på dine fakturaer med et regnskabsprogram

Fakturaer er en helt central del af dagligdagen for alle virksomheder, der lever af at sælge varer til enten privat eller erhverv.

Hver gang et produkt eller en service sælges i din virksomhed, skal der laves en faktura, og der kan således gå store mængder tid på at få helt styr på det med fakturaer.

Det er en stor udgift for de fleste virksomheder, da arbejdet med fakturaer kræver mange ressourcer og mange arbejdstimer fra kontoret.

En faktura er nemlig ikke bare et simplet stykke papir med nogle oplysninger. En faktura skal indeholde visse ting og overholde nogle bestemte regler, før det kan siges, at fakturaen er gyldig.

Det store arbejde og de mange teknikaliteter forbundet med udarbejdelse af fakturaer kan du dog gøre meget nemmere for dig selv ved at lade arbejdet med fakturaer klares af et professionelt regnskabsprogram.

Hvad er en faktura og hvad er reglerne?

En faktura kan også kaldes for en regning, og det er som sagt et stykke papir, der viser, hvad en virksomhed leverer af produkter eller ydelser, som der skal betales for.

Fakturaen kan altså siges at være et bevis for, at handlen er blevet indgået, og fakturaen er således den afgørende dokumentation for, at begge parter er enige om handlen.

Fakturaer kan deles op i salgsfakturaer og købsfakturaer, og som virksomhed er det din pligt at indberette alle fakturaer til SKAT, mens det også er et krav, at du skal opbevare fakturaerne i dit regnskab i fem år.

For at en faktura er gyldig og kan bruges som dokumentation for en handel, er der dog nogle krav, som skal opfyldes af den, der laver fakturaen.

Der er som udgangspunkt 6 krav til dine fakturaer, som skal efterleves i alle tilfælde:

  • Der skal være oplyst en dato for udstedelse

  • Der skal være oplyst et fakturanummer

  • Sælgerens CVR/CPR nr. skal være oplyst

  • Sælgerens navn og adresse skal være oplyst

  • Der skal være oplysninger om mængde, art og omfang af det produkt eller den service, du leverer

  • Der skal være oplysninger om momsgrundlaget

Der er altså mange ting, som der skal være styr på i forbindelse med at lave en faktura, og det er derfor, at du kan drage fordel af at benytte et professionelt regnskabsprogram til at klare dine fakturaer for dig.

Fordele ved at bruge et regnskabsprogram

Når du bruger et regnskabsprogram til at klare dine fakturaer for dig, er du sikker på, alle de ovenstående krav til fakturaer altid bliver overholdt, når der laves en faktura for din virksomhed.

Fakturaprogrammet kan således spare dig for en stor mængde af arbejde på kontoret i din virksomhed, og du kan således frigøre ressourcer, som du kan bruge på at udvikle og skabe vækst i din virksomhed.

Med et regnskabsprogram får du også nemmere overblik over alle dine fakturaer, så du altid kan holde 100 % styr på din økonomi.

Regnskabsprogrammet gør det også nemmere at holde styr på betalingsdatoer, så du nemmere kan sætte gang i rykkerprocesser, hvis det bliver nødvendigt.