Få hjælp til fragten til din webshop

Har du en webshop, og mangler du en god løsning til forsendelse af dine produkter, eller vil du måske bare gerne forbedre dit nuværende system? Med en alt-i-en fragtplatform til e-commerce kan du gøre hverdagen nemmere for både dig selv og dine kunder; det er da en win-win.

Der er en lang række fordele ved at bruge en alt-i-en fragtplatform til e-commerce, og de kan alle komme både dig og dine kunder til gode. Eksempelvis kan du ved at tilbyde flere leveringsmetoder til kunden ved checkout skabe en bedre købsoplevelse og dermed også skabe større sandsynlighed for, at kunden kommer igen. Du kan fx også sende tracking beskeder, som er med til at give kunden en god oplevelse. Derudover kan du udnytte marketingsværdien i de tracking beskeder, som du sender ud til kunden. Hvis du vil finde ud af, om det er noget for dig og din webshop kan du få en gratis prøveperiode på en alt-i-en fragtplatform til e-commerce.

Giv dine kunder den bedste løsning hver gang

I og med at fragtplatformen er forbundet til både mange leverandører og transportører, giver det dig muligheden for, at tilbyde kunden den bedste løsning hver gang. Kunden kan endda have valgmuligheder angående forsendelsen og dermed vælge den, som passer bedst til kunden. Gennem platformen kan du forbinde til en lang række af internationale transportører og dermed nemt sende dine varer verden rundt.

Spar tid og besvær med fragt så du kan fokusere på det, som er vigtigt

Når du har en webshop ved du, at jo mere tid du kan bruge på essentielle ting omkring forretningen, desto bedre. Ved at bruge en fragtplatform kan du spare tid på en række processer, og dermed have mere tid til det, som du er god til. Du kan fx spare tid med automatisk tolddokumentation, automatisk print af fragtlabels og på returneringsprocessen.