De funktionelle rammer i virksomheden skal være stringente – hvis der ikke skal tabes penge

I produktionen som på kontoret tabes der dagligt penge, fordi logistikken ikke er på plads. Varer kommer på forkerte tidspunkter i produktionen. Kontorartikler løber ud, fordi der ikke har været styr på bestillingen af dem. Opfyldning af varer begge steder sker ikke, som det ellers var aftalt. Miskommunikationer og fejl i bestillinger m.m. koster for virksomheden. Det er den funktionelle ramme, der lider et knæk. En virksomhed agerer ikke optimalt og økonomisk, hvis der ikke er stringente, funktionelle roller, så logistikken går op i en højere enhed.

Tid er penge, og penge tabes med dysfunktionelle rammer

Det må være klart for alle virksomhedsejere, at tid brugt på kontoret eller i produktionen koster penge. Derfor skal tiden, som de ansatte bruger på jobbet, selvfølgelig også bruges mest hensigtsmæssigt. Hvis der bruges en masse tid i printerrummet, fordi der mangler patroner, taber I penge. Et besøg på printerpatroner.dk vil kunne fjerne den fejl. Er der bestilt patroner, men er de bare ikke sat ind i printerrummet og pakket ud, mister I også penge. Hvordan skulle de kontoransatte vide, at der er en masse af patroner, hvis de ikke er på deres plads i printerrummet?

Penge tabt på dårlig logistik og dysfunktionelle rammer vil kunne undgås. Det handler for mange virksomheder om at skabe en mere stringent logistisk tænkning fra top til bund og omvendt, hvor der bliver klart kommunikeret, hvornår der er behov for nye leveringer, hvornår de faktisk kommer, og hvad der er at finde på beholdningerne. Det er rimeligt klare retningslinjer, som er nemme for virksomhederne at skabe. Problemet er bare, at de ikke altid er klare i virksomhederne. Det er ikke fastlagt og klart, hvem der gør hvad og hvornår. Og her opstår det dysfunktionelle.

Mangler og fejlbestillinger skal begrænses til at minimum

Hvis problemet er så let at løse, hvorfor opstår disse problemer så stadig hyppigt på kontorerne? Fordi der altid er ændringer i leveringsdatoer, i brugen af kontorartikler og lignende. Der er sjældent to dage, som er ens i virksomhederne, og det giver nogle udfordringer. Udfordringerne er dog sjældent større, end at det burde være muligt at kunne finde en løsning på problemerne i virksomheden.

Med et større fokus på de funktionelle og lidt kedelige rammer kan en virksomhed undgå at ende i kedelige situationer, hvor arbejdet sættes på pause grundet manglende kontorartikler og varer eller kommunikation og levering. Det fokus må være værd for alle virksomheder at sætte.